Administracija

Įstaiga atitinka vadybos sistemos ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

E-Cert_Saulė_Q_2023_LT

E-Cert_Saulė_Q_2023_EN

__________________________________________

 

 

Kontaktiniai telefonai:  (8 41) 540 708, +370 647  28 194.

El. paštas info@kasaule.lt

 

_____________________________________________________________________________

 

Valdymo struktūra

 

 

Direktorius (laikinai einantis pareigas)

Mindaugas Šerepka

Tel. 8 672 11 908
El. p. mindaugas.serepka@siauliaitennis.lt

 

Direktoriaus pareigybės aprašymas

Direktoriaus M.Šerepkos CV

Direktoriaus atostogų grafikas

 

Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams

Direktoriaus pavaduotojo bendriesiems reikalams pareigybės aprašymas

Benjaminas Kirstukas

Tel. (8 41) 54 07 08
El. p. b.kirstukas@kasaule.lt

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Saulius Jucevičius

Tel.  (8 41) 54 07 08
El. p. s.jucevicius@kasaule.lt

 

Vyr. buhalteris

Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas

Vilma Valiušaitytė

Tel.  (8 41) 54 07 08
El. p. buhalterija@kasaule.lt

 

Projektų vadovas

Projektų vadovo pareigybės aprašymas

Jūratė Kačerauskienė

Tel. (8 41) 54 07 08
El. p. j.kacerauskiene@kasaule.lt

 

Instruktorius-metodininkas

Instruktoriaus_metodininko pareigybės aprašymas

Donatas Slanina

Tel. (8 41) 54 07 08
El. p. info@kasaule.lt

 

Instruktorius-metodininkas

Instruktoriaus_metodininko pareigybės aprašymas

Irmantas Lianzbergas

 Tel.  (8 41) 54 07 08
El. p. info@kasaule.lt

 

Gydytojas

Gydytojo pareigybės aprašymas

Eduardas Liutkus

Tel. 8 682 60 254

 

Biuro administratorius 

Biuro administratoriaus pareigybės aprašymas

Jurgita Pauliukėnienė

Tel. (8 41) 54 07 08
El. p. info@kasaule.lt

 

Techninio aptarnavimo vadybininkas

Techninio aptarnavimo vadybininko pareigybės aprašymas

Virgilijus Jakas

Tel.  (8 41) 54 07 08
El. p. info@kasaule.lt

 

[wpgmza id="1"]
Kontaktai