Korupcijos prevencija

Praneškite apie korupciją!

 

„Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai, aplinkybės, dėl kurių gali pasireikšti korupcijos rizika.

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens administracinis, darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. (Šaltinis. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas)

 

 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas tiria SST 

Tel. (8 5) 2666 3333, el paštas: pranesk@stt.lt

 

 

Nuorodos dėl informacijos apie korupcijos prevenciją

 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa.

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas

 

 

 

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

 

 

[wpgmza id="1"]
Kontaktai